சமூக ஊடகங்களில் அப்பல்லோ மருத்துவமனையுடன் பேசுங்கள்:

Breadcrumb Images

சேர்க்கை செயல்முறை

 1. நுழைவுச் சீட்டுடன் சேர்க்கை கவுன்டருக்கு நோயாளி வர வேண்டும்.
 2. மருத்துவமனை ஊழியர் நோயாளியின் பெயர், வருகை நேரம் மற்றும் வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்ட வகை ஆகியவற்றை ஆவணப்படுத்துகிறார்.
 3. பதிவு எண்ணை பரிசோதித்து, பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், நோயாளியை பதிவு செய்யவும்.
 4. ஊழியர் அறைக் கட்டணத்தை வழங்கி, வெவ்வேறு வகை அறைகள் மற்றும் அவற்றின் வசதிகளைப் பற்றி விளக்குவார்.
 5. அறை வகை தேர்வு செய்யப்பட்ட உடன் ஊழியர் கட்டணம் செலுத்தும் தேர்வுகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தை விளக்குவார்.
 6. வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்ட வகையில் அறை கிடைத்தால், சேர்க்கை செயல்முறை தொடங்கப்படும்.
 7. நோயாளிக்கு படித்து கையொப்பமிடுவதற்காக பொது சம்மதப் படிவம் வழங்கப்படும்
 8. சம்மதப் படிவத்தில் கையொப்பம் இடப்பட்ட பிறகு, அறை ஒதுக்கப்படும் மற்றும் சேர்க்கை தொகுதியில் நோயாளியின் விவரங்கள் உள்ளிடப்படும்.
 9. சேர்க்கைப் படிவம் உருவான பிறகு நோயாளி/ உதவியாளர் வைப்புத் தொகையை செலுத்த வேண்டும்.
 10. காப்பீட்டு நோயாளிக்கு, முன் அங்கீகாரம் சரிபார்க்கப்படுகிறது, ஆரம்ப ஒப்புதல் பெறப்படாவிட்டால் அவர்கள் ஆரம்ப வைப்புத்தொகையை செலுத்த வேண்டும்.
 11. கடன் நோளிகளுக்கு கடன் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதிக்கு ஏற்ப படுக்கைகள் ஒதுக்கப்படும்.
 12. நோயாளிக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் பார்வை நேரம் மற்றும் நுழைவுச்சீட்டின் நோக்கம் பற்றி விளக்கப்படும்.
 13. நோயாளியின் மணிக்கட்டில் அடையாள பட்டை கட்டப்படும். இதில் நோயாளியின் பெயர், UHID, வயது, பாலினம், IP எண் மற்றும் மருத்துவர் பெயர் ஆகியவை இருக்கும்.
 14. சக்கர நாற்காலி மற்றும் தூக்கும் படுக்கைக்கு நோயாளியின் உதவியாளர் சேர்க்கை பதிவு செய்வார்.
 15. மருத்துவக் கூடங்களுக்கு நோயாளியை உதவி பணியாளர் அழைத்துச் செல்வார்.
Quick Book

Request A Call Back

X