Healthcare of International Standards within the reach of every individual.

We treat over 20,000 patients from around the globe every year

Visas, Ticket & Transfer
Local Accommodation & Leisure
Post Clinical Treatment Advice
Hospitali 73
Vituovyakujifunguliazaidi 16
Vitandazaidiya 10,000
Madukayadawazaidi ya4500
Vituovyauchunguzizaidiya 1,100
Madaktarizaidiya11,000
Kliniki 300
Vituo 200 vyamatibabukwakutumiateknolojiakwaumbali
Wataalamuwaafya 100,000

Why Choose Apollo?

Hospitali za Apollo zlianzishwamwakawa 1983. Apollo Hospitals Group niwatoahuduma bora zaidiwahuduma za afyawaliozoanzishwa barani Asia nakuwakatikamfumowamazingirayahudumayaafya, ikijumuishaHospitali, Madukayadawa, Huduma za MsinginaKliniki za Uchunguzi. Hospitali za Apollo zimejitoleakwakuwanauborawakliniki, teknolojiayakisasa, wasominautafiti.


Kujihusishana Maisha yaMabilioniyaWatu

Dr. Prathap C Reddy

Founder Chairman Apollo Hospitals Group


Kuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakaribukwakilamtu. Tumejitoleakufanikishanakudumishauborakatikaelimu, utafitinahuduma za afyakwamanufaayabinadamu.


UfuatiliajiUsiokomawaUdadisiwaUborawaKiakilinaUfahamuwaKijamii.


Sisi katikaHospitaliya Apollo niniayakutoakujitoleabilakudumukwauborawaklinikinakuzingatiakwanguvujuuyaitifaki za nambari. Tunajitahidikufuatiliautaalamuwakilamtaalamuwamagonjwailikupambananamagonjwayanayotishiamaishayawagonjwakila siku. Hospitalihiyoinalengo la kutoamatokeomazuriyakliniki, kwakutumiavifaavyahaliyajuunaviwangovyakuwekakimataifa.


Hospitaliya Apollo inachukuakiburikatikaukarimunakujitoleakutoahuduma bora kutokakwamoyo. Hospitalihiyoinaendeshwanawafanyakaziwanaohusikanakujitoleakatikakutekelezamajukumuya siku hadi siku masaaishirininannekwa siku, siku sabakwa wiki. Wafanyakaziwahospitalihuongezaahadiyaozaidiyamipakailikutoahuduma bora.

TimuyamatibabukatikaHospitaliya Apollo inajumuishanjiayakibinadamunakupunguzahisiayoyoteyashidanahofukwawagonjwaambaowanawezakupatakablanabaadayamatibabuyao.

Wafanyakazihuundamazingirayajotonayakukaribishanyumbanimbalinanyumbanikwawagonjwawetukatikahospitali.


Kikundi cha Hospitaliya Apollo kimechukuamaishayawatumilioni 37 ulimwengunikotekutoahudumayaafyayakipekeenautaalamu. Safari yamapinduziyaHospitaliya Apollo ilianzamiaka 30 iliyopitanalengomojakatikaakili; kutoanjia bora yamatibabunakuboreshauborawamgonjwawamaisha. Hospitalihuajiriteknolojiaikiwanipamojanamatibabuya Robotics naCyberKnife, kupunguzamudawakupona, kuruhusumgonjwakufurahiamaishayafurahanayenyeafya, baadayamatibabukutokaHospitaliya Apollo.


Hakuna wakatimgumukatikaHospitaliya Apollo. Hospitalihupokeazaidiya 10,000 kutembeamadukayadawa, admissions 2200, nakesizaidiya 3000 yadharurakila siku. Kwa kila pili aliyotumikiahospitali, madaktarinawafanyakaziwanaojitoleahufanyahudumanyingiikiwanipamojanauchunguziwa CT CT, 400 MRI, UzaziwaMoyowa 40, taratibu 700 za Dialysis, navipindi 3-4 vyakila siku. Yote hiikatika UFUNZO WA MASHARA YA KIMATAIFA.


VituovyaUstawi (Special Specialties) kwenyeHospitaliya Apollo ilifikiriwanaMwenyekitiwetuMtangulizi Dr Pratap C. Reddy. Aliaminikwambakuibukakwamatibabumpya, teknolojia, nauboreshaji bora ulikuwamuhimukwakutoahuduma bora. Zaidi yahayo, mazoeayakikundimaalumnamchanganyikowawataalamwajuuwaliofundishwakwanjiatofauti za matibabuhuwapawagonjwafaidakubwanamatokeoyakliniki. Mbinuhiiyamgonjwaimeongezaushirikianomkubwanaupimajiwarikakatiyamadaktarinawahudumu, nakusababishaviwangovyajuuvyamafanikio.

ViwanjavyaUborakatikaHospitaliya Apollo hutoasuluhisho la mojakwawagonjwawenyematatizomengiyamatibabu, akiwaokoawakatiwathamani, jitihadanagharamayakuwanakukutananamadaktarikadhaanataratibu za uchunguziwakuthibitishahaliyao.

Vipengelevingiikiwanipamojanamoyo, kansa, mifupa, viungonamgongo, Transplants yamwili, Neurology, Gastro & Colorectal, Surgery Bariatric, Gynecology & Infertility, na Ophthalmology nibaadhiya Centers of Excellence inapatikana, ambayoinatoamipangoyakipekeeyamazoeziyakikundi, ikiwanipamojana:

 • HudumayaMoyo&UpasuajiwaMoyoMbaya
 • MatibabuyaSarataniyaMatibabu
 • Infertility & Endometriosis
 • kichwa& oncology yakichwa
 • MatibabuyaSaratani
 • Stroke
 • mipangoyaUbongowaUbongo
 • Programu za Neuro & Ortho za Ukarabativ
 • Uingizajiwa Organ
 • UsimamiziwaMaumivuyaKne
 • mipangoyaUsikilizajina Cochlear Implant
 • Dawayakuzuia
 • Gastro & Colorectal mipango
 • upasuajiwamaumivunamapambo

The Centres of Excellence (Medical Specialties) at Apollo Hospitals was envisioned by our Founder Chairman Dr. Pratap C. Reddy. He believed that the emergence of new therapies, technologies, and improved diagnostics were pivotal for delivering quality treatment. Additionally, multi-specialty group practices with a combination of super specialists trained in different modalities of treatment provide patients with greater benefits and clinical outcomes. This patient-centric approach has driven greater collaboration and peer review among physicians and caregivers, leading to higher success rates.

The Centres of Excellence at Apollo Hospitals offer a one-stop solution for patients with multiple and complex medical problems, saving them valuable time, effort and cost from having to meet several doctors and diagnostic procedures to pinpoint their condition.

Major specialties including Heart, Cancer, Bones, Joints & Spine, Organ Transplants, Neurology, Gastro & Colorectal, Bariatric Surgery, Gynaecology & Infertility, and Ophthalmology are some of the Centres of Excellence available, which offers exceptional group practice programmes, including:

 • Heart Care & Minimally Invasive Cardiac Surgery
 • Breast Cancer Treatment
 • Infertility & Endometriosis
 • Head & Neck Oncology
 • Cancer Treatment
 • Stroke
 • Deep Brain Stimulation programmes
 • Neuro & Ortho Rehabilitation programmes
 • Organ Transplantation
 • Knee Pain Management
 • Hearing and Cochlear Implant programmes
 • Preventive Medicine
 • Gastro & Colorectal programmes
 • Trauma and Cosmetic Surgery

 • UPANDIKIZAJI 3 WA VIUNGO
 • UPASUAJI 17 WA MOYO
 • UPASUAJI 383
 • WAGONJWA 1252 WANAOLAZWA
 • WAGONJWA WA NJE 19,697
 • KAGUZIZA AFYA 2000
 • MASHAURI KWA UMBALI ZAIDI YA 50
 • WATEJA ZAIDI YA 400 WA HUDUMA ZA WAUGUZI
 • ZIARA ZAIDI YA 400 KWA AJILI YA HUDUMA ZA NYUMBANI

Muda mrefukablayajuakuchomozananyakati zausiku, utatupatatukikunjamikonoyashatizetunakutafakari: ‘Ni ninikinginesasa? Ninikinginetunawezakufanyailikuokoamaisha au kufanikishahudumazetu? Ninikinginetunawezakufanyaleoilikwambamawazomenginehaiwezekanikamajanatu” Na tunajibumaswalihayakwa’KuendelezaDawa’.

KuendelezaDawakunapatikanakatikamiundoyetu, sehemuya DNA yetunasautiinayoitakwakilammojawetu. Tunasongambelekatikakuendelezadawakwakuunganishaujuziwetumkubwa, rasilimalinateknolojiayahaliyajuuilikukomeshaugonjwaunaofuatanausiozuilikanakufanya mambo ambayo hakuna mtualiyefikirikwambayanawezekana.

HukuHospitali za Apollo zikikaribiamiongominneya safari yakeyakuhakikishaafyanjemanaustawi, nijambo la kujivuniakwambataasisihiyoimesimamakidetekamamwangawamatumainikwawagonjwasio India tubalikoteulimwenguni. Tukiwana TLC ambayeniupendonautunzajimwororokatikatimwamuundowetuunaozingatiawagonjwa, juhudizetuza mara kwa mara zinazingatiakutumiateknolojiayakisasakatikamatibabuilikutoahuduma bora zaidikwawagonjwazinazolingananahuduma za taasisikuu za afyaulimwenguni. Tumekuwakatikamstariwambelewamapinduziyateknolojianamipangoyaupainiakama vile Kituo cha TibayaSaratanikwaKutumiaProtoni cha Apollo huko Chennainahikinikituo cha kwanza katika Asia yaKusini-Mashariki.

Juhudizetu za utangulizizimefanyaHospitali za Apollo kuwakundikubwazaidi la huduma za afyalinaloaminika barani Asia. Tumekuwawatanguliziwa mara kwa mara katikakutoahudumaza afyaza haliyajuukatika Asia yaKusini-Masharikikama vile katikaeneo la MENA.

Tumeshughulikiamamilioniyamaishakwamiongokadhaakwakutoahudumakwahalirahisizaidina vile vilezilengumuzaidi. Leo,
vituovyetuvyakisasavyamatibabuvyenyeutaalamuwakimatibabuwamadaktariwenyeuzoefu, wauguzinawafanyakaziwasaidiziwakotayarikukuzaHospitali za Apollokuelekeaenzimpyayakidijitaliyautoajihuduma za afyakwamichakatonateknolojiabunifu.

Pia tulikuwawa kwanza kutambuatishio la afyadunianilinaloletwanamagonjwayasiyoyakuambukiza (NCDs). Leo, magonjwayasiyoyakuambukizakama vile yale yamoyonamishipa, kunenepakupitakiasi, kisukari, saratani, namagonjwasuguyakupumuandiyoyanayoongozakatikavifovingikwakuuawatumilionisitanchini India kilamwaka. Katikakupambanana NCDs, tuliangazianajukumu la kugunduanakuyazuiamapemanatulikuwawa kwanza kutekelezaukaguziwakingayaafya, tukaanzishaKituo cha Ubora cha Dawaya Kinga mnamo 1983.

Leo, kama siku zijazozinavyoashiria, tunabadilikailikutangaza sura inayofuatayamapinduziyakidijitaliyahudumayaafya. Tunatumiauwezowa Al & ML, uchanganuziwa data nateknolojia za robotiilikuendeleakushikamananasuluhumahiri za afya.

Hospitali za Apollo zikotayarikwa siku zijazo!

Dk Prathap C Reddy

MwanzilishinaMwenyekitiwaHospitali za Apollo

Mwakawa 1983, Dk Prathap C Reddy ambayenimwanzilishiwetu, alijenganchini India hospitaliya kwanza yamatibabuyawataalamumbalimbalihuko Chennai nakubadilishakabisasura yautowajiwahudumaza afyanchini. Jambo hilililianzalikiwamaonoyamtummojanasasanimtoajiwahuduma za afyajumuishibarani Asia.

 • 1980 – 1990:
  Hospitali za Apollo zilifunguamilangoyakehuko Chennai mnamo 1983, wakatimpangowabimayamatibabuulianzishwa,Hospitali za Apollo zikafika Hyderabad.
 • 1991 – 2000:
  Hospitali za Apollo ziliwasili Delhi, Madurai na Visakhapatnam naHospitali za Apollo za Chennai zikatunukiwaCheti cha ISO 9002.
 • ,li>2000 – 2005:
  Hospitali za Apollo za kwanza huko Delhi nchini India zilipataKibalikutokakwa JCI nabaadayahapozikafunguliwa Bilaspur, Mysore, Ahmedabad na Kolkata naZikazinduaNambariyaDharurayaKitaifaambayoni1066

 • 2006 – 2008:
  Hospitali za Apollo sasaziko Bangalore nazikokatikaorodhaya 50 kwauborazaididunianikulingananautafitimpyawa Boston Consulting Group. Hospitali za Apollo hukoBangalore zinaorodheshwakamakituo cha 6 cha Apollo kupokeakibalikutokakwa JCI Marekaninauzinduziwavituovyawauguzikatikamadukayadawayaliyochaguliwakotenchini.
 • 2009 – 2010:
  CyberKnife® yazinduliwakatikaHospitali za Apollo huko Chennai. Novalis TX yazinduliwakatikaHospitali za Apollo, SerikaliyaDelhi nchiniIndia inatoastempuinayofurahishakwasababuyamoyowauwanzishajiwaHospitaliza Apollo.
 • 2011 – 2012:
  Apollo nikituo cha pili dunianichenyeshughuli za kupandikizaviungoimara. Hospitali za Apollo hufanyazaidiyaupasuajiwamoyo 130,000. InaletaTeknolojiayaMvuvumkowaRobotihukuAsia naPasifiki.
 • 2013 – 2014:
  Mapachawalioshikanakwamatakohutenganishwanawalioshikamanakwakifuahutenganishwa. HospitaliyaSarataniya Apollo yazinduliwa Bilaspur; Stempuinaadhimishakumbukumbuyamiaka 15 yaupandikizajiwainiwakwanzawenyeufanisinchini IndianahuuulifanywakatikaHospitali za Apollo.
 • 2015 – 2016:
  HospitaliyaMaalumya Apollo, OMR yafanyaUzinduziwaAskApollo. UzinduziwaUchunguziwaHospitali za Apollohuko Ahmedabad zilizoidhinishwana JCI. Chuo cha Matibabu cha Apollo chazinduliwa.
 • 2017 – 2018:
  Hospitaliza Apollo hufanyaupasuajiwaupandikizajiwaubohozaidiya 1500. Inapataviti 500 vya DNB.
 • 2019 – 2020:
  HospitaliyaApollo niya kwanza kupandikizavalvukubwazaidiyamapafuyabandiadunianibilaupasuaji. Hospitali za Apollo zimetunukiwastampukwakukamilishaukaguziwaafyamilioni 20 namiaka 36 yauborawahudumaza afya. Uzinduziwa Apollo ProHealth Apollo Proton Cancer Center (APCC) ulipokeakibali cha JCI. Uzinduziwa Project Kavachna Apollo 24|7. Apollo Education, UK(AEUK) imeanzishwa.
 • 2021 – 2022:
  Hospitali za Apollo zilijiunganampangowakitaifawachanjoya COVID. Zaidi yachanjomilioni 8 zimetolewahadisasa. Hospitali za Apollo Sage zilijiunga na kikundi. Hospitaliya Apollo EXCELCARE pia ilijiunganakikundi.

 • ValvuBandiayaMapafuya kwanza ambayonikubwazaididuniani (milimita 32) ilipandikizwabilaupasuajinatimuyamadaktarikatikaHospitali za Apollo, Chennai.
 • UwekajiwaValvuyaMapafukwa mara ya kwanza kabisakwakutumiavalvuiliyotengenezwanchini India, MYVAL, ulifanywanaHospitali za Apollo, Chennai.
 • Upandikizajiwa kwanza wawakatihuohuowa Figo naKongosho barani Asia ulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 38 naHospitaliya Apollo, Chennai.
 • Upasuajiwa kwanza wapamojanchini India wenyemafanikiouliyofanyiwamoyonamirija, ulifanywakwamtotowamiezi 11 kutoka Oman naHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Utaratibuwa kwanza wa India waMionziwaJumlawaUbohoulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 35 kutoka Oman naKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai.
 • Hospitali za ApollohukoChennai zilifaulukufanyaupandikizajiwa kwanza kwawakatimmojawaIni-Utumbo-Kongoshonchini India.
 • Msururumkubwazaidiwaubadilishanajiwavalvuyaaotanavalvuyamoyowanguruweisiyonamsaadawamrijawaplastikikuuulifanywa.
 • Upasuajiusioonekana,utaratibuusiowaupasuajichiniyangoziambaounashughulikiamasualayanayohusiananakovuulifanywakatikaHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo zilianzishataratibu za kisasakama vile upasuajiwapampunamoyounaodunda, ama kwakutumianjiayakupasuakifua, ukarabatiwaupasuajiwenyekupitiamialeyenyekuzungukanauondoajiwavizuizi, uingizwajiwavalvuyakuzuiadamuisiendenjiaisiyo.
 • Mmarekaniwa kwanza alifanyiwaupandikizajiwamoyouliofanikiwakatikaHospitaliya Apollo ya Chennai na pia alikuwamtu mzee zaidikufanyiwaupandikizajiwamoyonchinihumo.
 • UpasuajiwakwanzawaUlimwenguwaUpasuajiwa kwanza waurambazajiwanyongaya iPod ulifanywakwamafanikiokatikaHospitali za Kitaalamu za Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo, Chennai zilifanyaupandikizajiwamapafumawilikwaajiliyahaliyakijenetikiyaHermansky-Pudlak Syndrome (HPS) ambayoilikuwakesiya kwanza nchini India naya pili duniani. HPS hutokananamabadilikokatikamojawapoyachembesabatofauti.
 • Hospitali za Apollo huko Hyderabadzilifanyaupasuajiwamoyowa kwanza nchini India kwakutumiakiunzi cha mishipakinachowezakufyonzwakikamilifu cha unyonyajiwaasiliwamrijawaplastiki (absorb-BVS) – 2012.
 • Mnamomwakawa 1995, Hospitali za Apollo zilifanyaupandikizaji wake wa kwanza waUboho, pamojanaupandikizajiwa kwanza waviungovinginchini.
 • Hospitali za Indraprastha Apollo huko Delhi zilikamilishazaidiyaupandikizajiwaini 500 mnamomweziFebruari, 2011.
 • Mtoahudumawaafyawa kwanza kufanyaupandikizajiwamoyomnamo 1995.

Kwa miakamingisasa, Hospitali za Apollo zimeidhinishwakwakupatatuzothabiti za mara kwa maranavibalikatikamikutanombalimbaliyakitaifanakimataifakwamichangombalimbalikatikakuendelezamatibabu. Na hizinipamojana:

 • Rekodi za Dunia za Guinness kwawatazamajiwengiwamojakwamojakwakubuniupyahaliyamgonjwakatikaUlimwenguwaBaadaya COVID-19.
 • Shirikisho la Kimataifa la Hospitali (IHF) kwampango wake waubunifu, CE kwa GE (HifadhiNishatikwaajiliya Ardhi yaKijani).
 • Tuzo za Hospitali za ET HealthWorldkatika kaKitengo cha: a) Hospitali Bora – Utafitiwasarataninauvimbe (Kitaifa) naKitengo cha: b) Hospitali Bora Zaidi katikaHuduma za Kliniki (Kitaifa).
 • Tuzo la UongozikwaSoko la Huduma za Afya kwambali la India lililotolewana Frost na Sullivan.
 • Tuzo la UborawaHudumaya Afya naTuzo la UborakutokakwaShirikisho la VyamavyaBiasharanaViwandavya India (FICCI).
 • Apollo TeleHealth Services (ATHS) iliyotolewakwakitengo cha: ‘MabadilikoYanayofaulu Zaidi yaKidijitali’ naShirikisho la Viwandanchini India (Cll) wakatiwaMkutanowaCll-DX.
 • ImetunukiwakuwaHospitali Bora Zaidi katika ka nyanyatofautinaUtafitiwaHospitali Bora zaidikatikaUtafitiwa WEEK-Hansa nchini India.
 • Tuzo za UborawaHudumaya Afya ya Express kwaMbinu Bora za UsalamawaWagonjwa, Mpango Bora waKutoshelezaWagonjwanaHospitali Bora InayajaliMazingira.
 • Hospitali za Apollo zilipatanafasi 9 za juukatikaUtafitiwaHospitaliZenyeHudumaTofautiTofautikatikaIndiamzimauliofanywana Times Health Survey.
 • Hospitali Bora Zaidi Iliyoorodheshwanchini India katikaUtafitikatikaNgaziyaHospitaliyenyeUtunzajiMahiriwa India mzimanaTimes Health Survey.
 • Imeorodheshwakatiyahospitali bora 20 na The Newsweek Ranking.

 • Hospitali za Apollo zilianzishakifaa cha uchunguzi cha kwanza cha kisasa cha Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner.
 • IlizinduamwandamanowavifaavyakisasavyakuchunguzaUbongonaUtiwaMgongo
 • IlizinduaKituo cha Kwanza cha MatibabukwakutumiaProtonihuko Asia KusininaMasharikiya Kati
 • Tulianzishaskanaya kwanza yakidigitaliya PET/CT yaKusini-Asia katikaKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai
 • Tukowa kwanza kusakinishamwandamanowaPET-MR katika Asia yaKusini
 • Kikundi cha kwanza cha hospitalikuletamfumowa 640 Slice CT-Angio scan na 64 Slice CT-Angio scan system hadi India
 • Kikundi cha kwanza cha hospitaliKusini-Masharikimwa Asia kuanzisha 16 Slice PET-CT scan
 • TulianzishaTomografiayahaliyajuuzaidiya India ya 128 Slice Ingenuity PET CT-Positron Emission
 • Tunayomaabarakubwanayakisasazaididunianiyanayoshughulikiausingizi
 • TumeanzishaMfumowakisasazaidiwaUpasuajiwaRedioya Cyber Knife® katika Asia-Pacifiki
 • Tulizinduamfumokamiliwa kwanza waugawakidigitaliwakuchunguzauvimbewamatitikatika Asia Kusiniwenyemfumomahususiyataswirayamatitiinayotumiakipimo cha chini cha eksireikugunduasaratanimapema (3D).
 • Tumesakinishateknolojiayahaliyajuuya G (Gravity) Scan —Kichanganuzi cha MRI kilichosimamawazi
 • TumesakinishaMfumowaUpasuajiwa da Vinci® ambaohutoachaguo la uvamizimdogokwataratibungumu za upasuaji, pamojanamanufaakama vile maumivukidogo, kulazwahospitalinikwamudamfupi, kurudiharakanyumbanikwashughuli za kawaida za kila siku namatokeo bora yakliniki.
 • TumewekaMfumowaUpasuajiwaRobotiwakisasawaMvuvumkoambaohubadilishaupasuajiwautiwamgongokutokakwataratibu za kutumiamkonohadikwazile za usahihiwahaliyajuuambazonitaratibu za haliyajuu za robotizinazohakikishamatokeo bora.
 • HIFU inayoongozwana MRI ninjiayakiubunifukwamatibabuyasiyoyauvamiziwauvimbekwenyetumbo la uzazi – chiniyauelekeziwa MRI, mawimbiyasautihupitishwandaniyamwilinakuelekezwakwenyeuvimbehuoilikutiajotonakugandishatishu.
MAISHA YA MILIONI 200 YANAKUWA HATARINI KATIKA NCHI 141
 • Introduced India’s first state-of-the-art Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner
 • Launched the state-of-the-art Brain and Spine Suite
 • Launched First Proton Therapy Centre in South Asia & The Middle East
 • Introduced South-Asia’s first digital PET/CT scanner at Apollo Proton Cancer Centre, Chennai
 • First to install the PET-MR Suite in South Asia
 • First hospital group to bring the 640 Slice CT-Angio scan system and the 64 Slice CT-Angio scan system to India
 • First hospital group in South-East Asia to introduce the 16 Slice PET-CT scan
 • Introduced India’s most advanced 128 Slice Ingenuity PET CT- Positron Emission Tomography
 • Equipped with the largest and most sophisticated sleep laboratory in the world
 • Introduced the most advanced Cyber Knife® Robotic Radio Surgery System in Asia Pacific
 • Launched South Asia’s first Full Field Digital Mammography with Tomosynthesis (3D) system
 • Installed a first-of-its-kind cutting edge technology G (Gravity) Scan —An open standing MRI scanner
 • Installed the da Vinci® Surgical System that offers a minimally invasive option for complex surgical procedures, with benefits such as less pain, a shorter hospital stays, faster return to normal daily activities and better clinical outcomes
 • Installed state-of-the-art Renaissance Robotic Surgical System that transforms spine surgery from freehand procedures to highly-accurate, advanced robotic procedures, ensuring excellent outcomes
 • MRI guided HIFU is an innovative mode for genuinely non-invasive treatment of fibroids – under MRI guidance, sound waves are passed into the body and focused into the fibroid to heat and coagulate the tissues.
200 MILLION LIVES TOUCHED ACROSS 141 COUNTRIES

Vizuizivyazamanivinapungua. Vifaavyadijitali, vinavyobebeka, vinavyowezakuvaliwa, vilivyounganishwanamitiririkoya data vinaletamageuzikufuatanana vilehudumaza afyazinatolewa. Wakatiujaowadawaukohapana Apollo inafanyaiwezavyokuielekezakwa wale wanaoihitajizaidi.

Kadirisektayaafyainavyoendelea, tukowazikilawakatikwauwezekanompyanakujibukwakuwekezakatikateknolojiayakisasa, yenyeubunifuambayoinawezakutusaidiakatikadhamirayetuyakuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakufikiakilamtu.

Kwa lengo la kutoahudumayaafyayahaliyajuunainayowalengawagonjwa, Hospitali za Apollo zilianzishaVituomaalumvyaUborakwaajiliyataalumamuhimunautaalamuwahaliyajuu. Vituohivivimeeneakote. Maeneoyahospitaliyanavifaavyahaliyajuu, teknolojia za haliyajuunaakiliangavuzaidi.
Kwa kutumiaitifakizilizoimarishwa za usalamanateknolojiayahivipundezaidikatikasayansiyamatibabu, vituovyaUboravilivyomokatikaHospitali za Apollo hutoamatokeo bora zaidi.

Maonoyetu

Kujihusishana Maisha yaMabilioniyaWatu

Dr. Prathap C Reddy

Founder Chairman Apollo Hospitals Group

DhamiraYetu

Kuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakaribukwakilamtu. Tumejitoleakufanikishanakudumishauborakatikaelimu, utafitinahuduma za afyakwamanufaayabinadamu.

Maadiliyetu

UfuatiliajiUsiokomawaUdadisiwaUborawaKiakilinaUfahamuwaKijamii.

Kliniki Bora

Sisi katikaHospitaliya Apollo niniayakutoakujitoleabilakudumukwauborawaklinikinakuzingatiakwanguvujuuyaitifaki za nambari. Tunajitahidikufuatiliautaalamuwakilamtaalamuwamagonjwailikupambananamagonjwayanayotishiamaishayawagonjwakila siku. Hospitalihiyoinalengo la kutoamatokeomazuriyakliniki, kwakutumiavifaavyahaliyajuunaviwangovyakuwekakimataifa.

Ukaribu&UtunzajiWenye Upendo

Hospitaliya Apollo inachukuakiburikatikaukarimunakujitoleakutoahuduma bora kutokakwamoyo. Hospitalihiyoinaendeshwanawafanyakaziwanaohusikanakujitoleakatikakutekelezamajukumuya siku hadi siku masaaishirininannekwa siku, siku sabakwa wiki. Wafanyakaziwahospitalihuongezaahadiyaozaidiyamipakailikutoahuduma bora.

TimuyamatibabukatikaHospitaliya Apollo inajumuishanjiayakibinadamunakupunguzahisiayoyoteyashidanahofukwawagonjwaambaowanawezakupatakablanabaadayamatibabuyao.

Wafanyakazihuundamazingirayajotonayakukaribishanyumbanimbalinanyumbanikwawagonjwawetukatikahospitali.

Ukaribu&UtunzajiWenye Upendo

Kikundi cha Hospitaliya Apollo kimechukuamaishayawatumilioni 37 ulimwengunikotekutoahudumayaafyayakipekeenautaalamu. Safari yamapinduziyaHospitaliya Apollo ilianzamiaka 30 iliyopitanalengomojakatikaakili; kutoanjia bora yamatibabunakuboreshauborawamgonjwawamaisha. Hospitalihuajiriteknolojiaikiwanipamojanamatibabuya Robotics naCyberKnife, kupunguzamudawakupona, kuruhusumgonjwakufurahiamaishayafurahanayenyeafya, baadayamatibabukutokaHospitaliya Apollo.

Huduma Bora kwaGharamaya 1/10

Hakuna wakatimgumukatikaHospitaliya Apollo. Hospitalihupokeazaidiya 10,000 kutembeamadukayadawa, admissions 2200, nakesizaidiya 3000 yadharurakila siku. Kwa kila pili aliyotumikiahospitali, madaktarinawafanyakaziwanaojitoleahufanyahudumanyingiikiwanipamojanauchunguziwa CT CT, 400 MRI, UzaziwaMoyowa 40, taratibu 700 za Dialysis, navipindi 3-4 vyakila siku. Yote hiikatika UFUNZO WA MASHARA YA KIMATAIFA.

UtunzajiwaKushirikiana

VituovyaUstawi (Special Specialties) kwenyeHospitaliya Apollo ilifikiriwanaMwenyekitiwetuMtangulizi Dr Pratap C. Reddy. Aliaminikwambakuibukakwamatibabumpya, teknolojia, nauboreshaji bora ulikuwamuhimukwakutoahuduma bora. Zaidi yahayo, mazoeayakikundimaalumnamchanganyikowawataalamwajuuwaliofundishwakwanjiatofauti za matibabuhuwapawagonjwafaidakubwanamatokeoyakliniki. Mbinuhiiyamgonjwaimeongezaushirikianomkubwanaupimajiwarikakatiyamadaktarinawahudumu, nakusababishaviwangovyajuuvyamafanikio.

ViwanjavyaUborakatikaHospitaliya Apollo hutoasuluhisho la mojakwawagonjwawenyematatizomengiyamatibabu, akiwaokoawakatiwathamani, jitihadanagharamayakuwanakukutananamadaktarikadhaanataratibu za uchunguziwakuthibitishahaliyao.

Vipengelevingiikiwanipamojanamoyo, kansa, mifupa, viungonamgongo, Transplants yamwili, Neurology, Gastro & Colorectal, Surgery Bariatric, Gynecology & Infertility, na Ophthalmology nibaadhiya Centers of Excellence inapatikana, ambayoinatoamipangoyakipekeeyamazoeziyakikundi, ikiwanipamojana:

 • HudumayaMoyo&UpasuajiwaMoyoMbaya
 • MatibabuyaSarataniyaMatibabu
 • Infertility & Endometriosis
 • kichwa& oncology yakichwa
 • MatibabuyaSaratani
 • Stroke
 • mipangoyaUbongowaUbongo
 • Programu za Neuro & Ortho za Ukarabativ
 • Uingizajiwa Organ
 • UsimamiziwaMaumivuyaKne
 • mipangoyaUsikilizajina Cochlear Implant
 • Dawayakuzuia
 • Gastro & Colorectal mipango
 • upasuajiwamaumivunamapambo

The Centres of Excellence (Medical Specialties) at Apollo Hospitals was envisioned by our Founder Chairman Dr. Pratap C. Reddy. He believed that the emergence of new therapies, technologies, and improved diagnostics were pivotal for delivering quality treatment. Additionally, multi-specialty group practices with a combination of super specialists trained in different modalities of treatment provide patients with greater benefits and clinical outcomes. This patient-centric approach has driven greater collaboration and peer review among physicians and caregivers, leading to higher success rates.

The Centres of Excellence at Apollo Hospitals offer a one-stop solution for patients with multiple and complex medical problems, saving them valuable time, effort and cost from having to meet several doctors and diagnostic procedures to pinpoint their condition.

Major specialties including Heart, Cancer, Bones, Joints & Spine, Organ Transplants, Neurology, Gastro & Colorectal, Bariatric Surgery, Gynaecology & Infertility, and Ophthalmology are some of the Centres of Excellence available, which offers exceptional group practice programmes, including:

 • Heart Care & Minimally Invasive Cardiac Surgery
 • Breast Cancer Treatment
 • Infertility & Endometriosis
 • Head & Neck Oncology
 • Cancer Treatment
 • Stroke
 • Deep Brain Stimulation programmes
 • Neuro & Ortho Rehabilitation programmes
 • Organ Transplantation
 • Knee Pain Management
 • Hearing and Cochlear Implant programmes
 • Preventive Medicine
 • Gastro & Colorectal programmes
 • Trauma and Cosmetic Surgery

Siku yaKawaidakatikaHospitali za Apollo

 • UPANDIKIZAJI 3 WA VIUNGO
 • UPASUAJI 17 WA MOYO
 • UPASUAJI 383
 • WAGONJWA 1252 WANAOLAZWA
 • WAGONJWA WA NJE 19,697
 • KAGUZIZA AFYA 2000
 • MASHAURI KWA UMBALI ZAIDI YA 50
 • WATEJA ZAIDI YA 400 WA HUDUMA ZA WAUGUZI
 • ZIARA ZAIDI YA 400 KWA AJILI YA HUDUMA ZA NYUMBANI

Muda mrefukablayajuakuchomozananyakati zausiku, utatupatatukikunjamikonoyashatizetunakutafakari: ‘Ni ninikinginesasa? Ninikinginetunawezakufanyailikuokoamaisha au kufanikishahudumazetu? Ninikinginetunawezakufanyaleoilikwambamawazomenginehaiwezekanikamajanatu” Na tunajibumaswalihayakwa’KuendelezaDawa’.

KuendelezaDawakunapatikanakatikamiundoyetu, sehemuya DNA yetunasautiinayoitakwakilammojawetu. Tunasongambelekatikakuendelezadawakwakuunganishaujuziwetumkubwa, rasilimalinateknolojiayahaliyajuuilikukomeshaugonjwaunaofuatanausiozuilikanakufanya mambo ambayo hakuna mtualiyefikirikwambayanawezekana.

Hospitali za Apollo-Mwanga waMatumaini

HukuHospitali za Apollo zikikaribiamiongominneya safari yakeyakuhakikishaafyanjemanaustawi, nijambo la kujivuniakwambataasisihiyoimesimamakidetekamamwangawamatumainikwawagonjwasio India tubalikoteulimwenguni. Tukiwana TLC ambayeniupendonautunzajimwororokatikatimwamuundowetuunaozingatiawagonjwa, juhudizetuza mara kwa mara zinazingatiakutumiateknolojiayakisasakatikamatibabuilikutoahuduma bora zaidikwawagonjwazinazolingananahuduma za taasisikuu za afyaulimwenguni. Tumekuwakatikamstariwambelewamapinduziyateknolojianamipangoyaupainiakama vile Kituo cha TibayaSaratanikwaKutumiaProtoni cha Apollo huko Chennainahikinikituo cha kwanza katika Asia yaKusini-Mashariki.

Juhudizetu za utangulizizimefanyaHospitali za Apollo kuwakundikubwazaidi la huduma za afyalinaloaminika barani Asia. Tumekuwawatanguliziwa mara kwa mara katikakutoahudumaza afyaza haliyajuukatika Asia yaKusini-Masharikikama vile katikaeneo la MENA.

Tumeshughulikiamamilioniyamaishakwamiongokadhaakwakutoahudumakwahalirahisizaidina vile vilezilengumuzaidi. Leo,
vituovyetuvyakisasavyamatibabuvyenyeutaalamuwakimatibabuwamadaktariwenyeuzoefu, wauguzinawafanyakaziwasaidiziwakotayarikukuzaHospitali za Apollokuelekeaenzimpyayakidijitaliyautoajihuduma za afyakwamichakatonateknolojiabunifu.

Pia tulikuwawa kwanza kutambuatishio la afyadunianilinaloletwanamagonjwayasiyoyakuambukiza (NCDs). Leo, magonjwayasiyoyakuambukizakama vile yale yamoyonamishipa, kunenepakupitakiasi, kisukari, saratani, namagonjwasuguyakupumuandiyoyanayoongozakatikavifovingikwakuuawatumilionisitanchini India kilamwaka. Katikakupambanana NCDs, tuliangazianajukumu la kugunduanakuyazuiamapemanatulikuwawa kwanza kutekelezaukaguziwakingayaafya, tukaanzishaKituo cha Ubora cha Dawaya Kinga mnamo 1983.

Leo, kama siku zijazozinavyoashiria, tunabadilikailikutangaza sura inayofuatayamapinduziyakidijitaliyahudumayaafya. Tunatumiauwezowa Al & ML, uchanganuziwa data nateknolojia za robotiilikuendeleakushikamananasuluhumahiri za afya.

Hospitali za Apollo zikotayarikwa siku zijazo!

Dk Prathap C Reddy

MwanzilishinaMwenyekitiwaHospitali za Apollo

UendelezajiwaDawakwamiakamingi

Mwakawa 1983, Dk Prathap C Reddy ambayenimwanzilishiwetu, alijenganchini India hospitaliya kwanza yamatibabuyawataalamumbalimbalihuko Chennai nakubadilishakabisasura yautowajiwahudumaza afyanchini. Jambo hilililianzalikiwamaonoyamtummojanasasanimtoajiwahuduma za afyajumuishibarani Asia.

 • 1980 – 1990:
  Hospitali za Apollo zilifunguamilangoyakehuko Chennai mnamo 1983, wakatimpangowabimayamatibabuulianzishwa,Hospitali za Apollo zikafika Hyderabad.
 • 1991 – 2000:
  Hospitali za Apollo ziliwasili Delhi, Madurai na Visakhapatnam naHospitali za Apollo za Chennai zikatunukiwaCheti cha ISO 9002.
 • ,li>2000 – 2005:
  Hospitali za Apollo za kwanza huko Delhi nchini India zilipataKibalikutokakwa JCI nabaadayahapozikafunguliwa Bilaspur, Mysore, Ahmedabad na Kolkata naZikazinduaNambariyaDharurayaKitaifaambayoni1066

 • 2006 – 2008:
  Hospitali za Apollo sasaziko Bangalore nazikokatikaorodhaya 50 kwauborazaididunianikulingananautafitimpyawa Boston Consulting Group. Hospitali za Apollo hukoBangalore zinaorodheshwakamakituo cha 6 cha Apollo kupokeakibalikutokakwa JCI Marekaninauzinduziwavituovyawauguzikatikamadukayadawayaliyochaguliwakotenchini.
 • 2009 – 2010:
  CyberKnife® yazinduliwakatikaHospitali za Apollo huko Chennai. Novalis TX yazinduliwakatikaHospitali za Apollo, SerikaliyaDelhi nchiniIndia inatoastempuinayofurahishakwasababuyamoyowauwanzishajiwaHospitaliza Apollo.
 • 2011 – 2012:
  Apollo nikituo cha pili dunianichenyeshughuli za kupandikizaviungoimara. Hospitali za Apollo hufanyazaidiyaupasuajiwamoyo 130,000. InaletaTeknolojiayaMvuvumkowaRobotihukuAsia naPasifiki.
 • 2013 – 2014:
  Mapachawalioshikanakwamatakohutenganishwanawalioshikamanakwakifuahutenganishwa. HospitaliyaSarataniya Apollo yazinduliwa Bilaspur; Stempuinaadhimishakumbukumbuyamiaka 15 yaupandikizajiwainiwakwanzawenyeufanisinchini IndianahuuulifanywakatikaHospitali za Apollo.
 • 2015 – 2016:
  HospitaliyaMaalumya Apollo, OMR yafanyaUzinduziwaAskApollo. UzinduziwaUchunguziwaHospitali za Apollohuko Ahmedabad zilizoidhinishwana JCI. Chuo cha Matibabu cha Apollo chazinduliwa.
 • 2017 – 2018:
  Hospitaliza Apollo hufanyaupasuajiwaupandikizajiwaubohozaidiya 1500. Inapataviti 500 vya DNB.
 • 2019 – 2020:
  HospitaliyaApollo niya kwanza kupandikizavalvukubwazaidiyamapafuyabandiadunianibilaupasuaji. Hospitali za Apollo zimetunukiwastampukwakukamilishaukaguziwaafyamilioni 20 namiaka 36 yauborawahudumaza afya. Uzinduziwa Apollo ProHealth Apollo Proton Cancer Center (APCC) ulipokeakibali cha JCI. Uzinduziwa Project Kavachna Apollo 24|7. Apollo Education, UK(AEUK) imeanzishwa.
 • 2021 – 2022:
  Hospitali za Apollo zilijiunganampangowakitaifawachanjoya COVID. Zaidi yachanjomilioni 8 zimetolewahadisasa. Hospitali za Apollo Sage zilijiunga na kikundi. Hospitaliya Apollo EXCELCARE pia ilijiunganakikundi.

Hatuakuu za kliniki

 • ValvuBandiayaMapafuya kwanza ambayonikubwazaididuniani (milimita 32) ilipandikizwabilaupasuajinatimuyamadaktarikatikaHospitali za Apollo, Chennai.
 • UwekajiwaValvuyaMapafukwa mara ya kwanza kabisakwakutumiavalvuiliyotengenezwanchini India, MYVAL, ulifanywanaHospitali za Apollo, Chennai.
 • Upandikizajiwa kwanza wawakatihuohuowa Figo naKongosho barani Asia ulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 38 naHospitaliya Apollo, Chennai.
 • Upasuajiwa kwanza wapamojanchini India wenyemafanikiouliyofanyiwamoyonamirija, ulifanywakwamtotowamiezi 11 kutoka Oman naHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Utaratibuwa kwanza wa India waMionziwaJumlawaUbohoulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 35 kutoka Oman naKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai.
 • Hospitali za ApollohukoChennai zilifaulukufanyaupandikizajiwa kwanza kwawakatimmojawaIni-Utumbo-Kongoshonchini India.
 • Msururumkubwazaidiwaubadilishanajiwavalvuyaaotanavalvuyamoyowanguruweisiyonamsaadawamrijawaplastikikuuulifanywa.
 • Upasuajiusioonekana,utaratibuusiowaupasuajichiniyangoziambaounashughulikiamasualayanayohusiananakovuulifanywakatikaHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo zilianzishataratibu za kisasakama vile upasuajiwapampunamoyounaodunda, ama kwakutumianjiayakupasuakifua, ukarabatiwaupasuajiwenyekupitiamialeyenyekuzungukanauondoajiwavizuizi, uingizwajiwavalvuyakuzuiadamuisiendenjiaisiyo.
 • Mmarekaniwa kwanza alifanyiwaupandikizajiwamoyouliofanikiwakatikaHospitaliya Apollo ya Chennai na pia alikuwamtu mzee zaidikufanyiwaupandikizajiwamoyonchinihumo.
 • UpasuajiwakwanzawaUlimwenguwaUpasuajiwa kwanza waurambazajiwanyongaya iPod ulifanywakwamafanikiokatikaHospitali za Kitaalamu za Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo, Chennai zilifanyaupandikizajiwamapafumawilikwaajiliyahaliyakijenetikiyaHermansky-Pudlak Syndrome (HPS) ambayoilikuwakesiya kwanza nchini India naya pili duniani. HPS hutokananamabadilikokatikamojawapoyachembesabatofauti.
 • Hospitali za Apollo huko Hyderabadzilifanyaupasuajiwamoyowa kwanza nchini India kwakutumiakiunzi cha mishipakinachowezakufyonzwakikamilifu cha unyonyajiwaasiliwamrijawaplastiki (absorb-BVS) – 2012.
 • Mnamomwakawa 1995, Hospitali za Apollo zilifanyaupandikizaji wake wa kwanza waUboho, pamojanaupandikizajiwa kwanza waviungovinginchini.
 • Hospitali za Indraprastha Apollo huko Delhi zilikamilishazaidiyaupandikizajiwaini 500 mnamomweziFebruari, 2011.
 • Mtoahudumawaafyawa kwanza kufanyaupandikizajiwamoyomnamo 1995.

TuzonaUtambuzi

Kwa miakamingisasa, Hospitali za Apollo zimeidhinishwakwakupatatuzothabiti za mara kwa maranavibalikatikamikutanombalimbaliyakitaifanakimataifakwamichangombalimbalikatikakuendelezamatibabu. Na hizinipamojana:

 • Rekodi za Dunia za Guinness kwawatazamajiwengiwamojakwamojakwakubuniupyahaliyamgonjwakatikaUlimwenguwaBaadaya COVID-19.
 • Shirikisho la Kimataifa la Hospitali (IHF) kwampango wake waubunifu, CE kwa GE (HifadhiNishatikwaajiliya Ardhi yaKijani).
 • Tuzo za Hospitali za ET HealthWorldkatika kaKitengo cha: a) Hospitali Bora – Utafitiwasarataninauvimbe (Kitaifa) naKitengo cha: b) Hospitali Bora Zaidi katikaHuduma za Kliniki (Kitaifa).
 • Tuzo la UongozikwaSoko la Huduma za Afya kwambali la India lililotolewana Frost na Sullivan.
 • Tuzo la UborawaHudumaya Afya naTuzo la UborakutokakwaShirikisho la VyamavyaBiasharanaViwandavya India (FICCI).
 • Apollo TeleHealth Services (ATHS) iliyotolewakwakitengo cha: ‘MabadilikoYanayofaulu Zaidi yaKidijitali’ naShirikisho la Viwandanchini India (Cll) wakatiwaMkutanowaCll-DX.
 • ImetunukiwakuwaHospitali Bora Zaidi katika ka nyanyatofautinaUtafitiwaHospitali Bora zaidikatikaUtafitiwa WEEK-Hansa nchini India.
 • Tuzo za UborawaHudumaya Afya ya Express kwaMbinu Bora za UsalamawaWagonjwa, Mpango Bora waKutoshelezaWagonjwanaHospitali Bora InayajaliMazingira.
 • Hospitali za Apollo zilipatanafasi 9 za juukatikaUtafitiwaHospitaliZenyeHudumaTofautiTofautikatikaIndiamzimauliofanywana Times Health Survey.
 • Hospitali Bora Zaidi Iliyoorodheshwanchini India katikaUtafitikatikaNgaziyaHospitaliyenyeUtunzajiMahiriwa India mzimanaTimes Health Survey.
 • Imeorodheshwakatiyahospitali bora 20 na The Newsweek Ranking.

UbunifuwaTeknolojiaya Apollo

 • Hospitali za Apollo zilianzishakifaa cha uchunguzi cha kwanza cha kisasa cha Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner.
 • IlizinduamwandamanowavifaavyakisasavyakuchunguzaUbongonaUtiwaMgongo
 • IlizinduaKituo cha Kwanza cha MatibabukwakutumiaProtonihuko Asia KusininaMasharikiya Kati
 • Tulianzishaskanaya kwanza yakidigitaliya PET/CT yaKusini-Asia katikaKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai
 • Tukowa kwanza kusakinishamwandamanowaPET-MR katika Asia yaKusini
 • Kikundi cha kwanza cha hospitalikuletamfumowa 640 Slice CT-Angio scan na 64 Slice CT-Angio scan system hadi India
 • Kikundi cha kwanza cha hospitaliKusini-Masharikimwa Asia kuanzisha 16 Slice PET-CT scan
 • TulianzishaTomografiayahaliyajuuzaidiya India ya 128 Slice Ingenuity PET CT-Positron Emission
 • Tunayomaabarakubwanayakisasazaididunianiyanayoshughulikiausingizi
 • TumeanzishaMfumowakisasazaidiwaUpasuajiwaRedioya Cyber Knife® katika Asia-Pacifiki
 • Tulizinduamfumokamiliwa kwanza waugawakidigitaliwakuchunguzauvimbewamatitikatika Asia Kusiniwenyemfumomahususiyataswirayamatitiinayotumiakipimo cha chini cha eksireikugunduasaratanimapema (3D).
 • Tumesakinishateknolojiayahaliyajuuya G (Gravity) Scan —Kichanganuzi cha MRI kilichosimamawazi
 • TumesakinishaMfumowaUpasuajiwa da Vinci® ambaohutoachaguo la uvamizimdogokwataratibungumu za upasuaji, pamojanamanufaakama vile maumivukidogo, kulazwahospitalinikwamudamfupi, kurudiharakanyumbanikwashughuli za kawaida za kila siku namatokeo bora yakliniki.
 • TumewekaMfumowaUpasuajiwaRobotiwakisasawaMvuvumkoambaohubadilishaupasuajiwautiwamgongokutokakwataratibu za kutumiamkonohadikwazile za usahihiwahaliyajuuambazonitaratibu za haliyajuu za robotizinazohakikishamatokeo bora.
 • HIFU inayoongozwana MRI ninjiayakiubunifukwamatibabuyasiyoyauvamiziwauvimbekwenyetumbo la uzazi – chiniyauelekeziwa MRI, mawimbiyasautihupitishwandaniyamwilinakuelekezwakwenyeuvimbehuoilikutiajotonakugandishatishu.
MAISHA YA MILIONI 200 YANAKUWA HATARINI KATIKA NCHI 141
 • Introduced India’s first state-of-the-art Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner
 • Launched the state-of-the-art Brain and Spine Suite
 • Launched First Proton Therapy Centre in South Asia & The Middle East
 • Introduced South-Asia’s first digital PET/CT scanner at Apollo Proton Cancer Centre, Chennai
 • First to install the PET-MR Suite in South Asia
 • First hospital group to bring the 640 Slice CT-Angio scan system and the 64 Slice CT-Angio scan system to India
 • First hospital group in South-East Asia to introduce the 16 Slice PET-CT scan
 • Introduced India’s most advanced 128 Slice Ingenuity PET CT- Positron Emission Tomography
 • Equipped with the largest and most sophisticated sleep laboratory in the world
 • Introduced the most advanced Cyber Knife® Robotic Radio Surgery System in Asia Pacific
 • Launched South Asia’s first Full Field Digital Mammography with Tomosynthesis (3D) system
 • Installed a first-of-its-kind cutting edge technology G (Gravity) Scan —An open standing MRI scanner
 • Installed the da Vinci® Surgical System that offers a minimally invasive option for complex surgical procedures, with benefits such as less pain, a shorter hospital stays, faster return to normal daily activities and better clinical outcomes
 • Installed state-of-the-art Renaissance Robotic Surgical System that transforms spine surgery from freehand procedures to highly-accurate, advanced robotic procedures, ensuring excellent outcomes
 • MRI guided HIFU is an innovative mode for genuinely non-invasive treatment of fibroids – under MRI guidance, sound waves are passed into the body and focused into the fibroid to heat and coagulate the tissues.
200 MILLION LIVES TOUCHED ACROSS 141 COUNTRIES

Kuendelezadawakupitiateknolojiayenyeubunifu

Vizuizivyazamanivinapungua. Vifaavyadijitali, vinavyobebeka, vinavyowezakuvaliwa, vilivyounganishwanamitiririkoya data vinaletamageuzikufuatanana vilehudumaza afyazinatolewa. Wakatiujaowadawaukohapana Apollo inafanyaiwezavyokuielekezakwa wale wanaoihitajizaidi.

Kadirisektayaafyainavyoendelea, tukowazikilawakatikwauwezekanompyanakujibukwakuwekezakatikateknolojiayakisasa, yenyeubunifuambayoinawezakutusaidiakatikadhamirayetuyakuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakufikiakilamtu.

KuendelezadawakupitiaVituovyetuvyaUbora

Kwa lengo la kutoahudumayaafyayahaliyajuunainayowalengawagonjwa, Hospitali za Apollo zilianzishaVituomaalumvyaUborakwaajiliyataalumamuhimunautaalamuwahaliyajuu. Vituohivivimeeneakote. Maeneoyahospitaliyanavifaavyahaliyajuu, teknolojia za haliyajuunaakiliangavuzaidi.
Kwa kutumiaitifakizilizoimarishwa za usalamanateknolojiayahivipundezaidikatikasayansiyamatibabu, vituovyaUboravilivyomokatikaHospitali za Apollo hutoamatokeo bora zaidi.

Our Specialties

Apollo Hospitals has emerged as Asia’s leading integrated healthcare provider and has a strong presence across the healthcare ecosystem, including Hospitals, Pharmacies, Primary Care & Diagnostic Clinics and multiple retail healthcare models.

Our Hospitals

Every year, Apollo Hospitals see patients traveling from various countries to seek treatment at the hospitals. Our highly experience staff knows exactly how to assist international patients such as yourself. At Apollo Hospitals we go the extra mile to not only provide you with top quality medical treatment but undivided attention and care from the moment you arrive at the airport.

Apollo International Patients Explainer

Apollo Hospitals is the leading multi-specialty hospitals group in India. It is also present in several countries in the Asia-pacific region. Over 8000 doctors provide best in class treatment at the groups 70+ hospitals in 27 cities.

Your treatment journey at Apollo

Analysis of your Medical History

Our team of highly experienced medical specialists reviews your medical history to advise you on the best treatment options and plan your treatment journey.

Pre-Arrival Consultation

Traveling with a medical condition can be challenging. Prior to your travel, Apollo will assist you in scheduling a telemedicine (video) consultation with a Doctor to thoroughly analyze your medical status and conduct a detailed assessment of your present health.

Care Beyond Travel Arrangements

Our care goes beyond your hospital visit. Once confirming the travel dates, Apollo Team will arrange all of your appointments, local transportation, and hotel reservation If prior tests are required, then they will be scheduled as well. Let us take care of your travel arrangements so you can focus on healing and wellness. We look forward to supporting you.


Hassle Free Health Journey

Our international patient services partners will be with you every step of the way at the hospital, from the admission procedure, medical consultations, and treatment, all the way through recovery and discharge. Following a successful treatment, the doctor will advise you on post-treatment care and, if necessary, follow-up support for future sessions.

Post-Hospitalization Care

We assist you with all of your post-hospitalization questions, arrange all of your medical reports, and guide you through the discharge process.


Apollo Travels Back With You

Once you enter Apollo, you are a part of the Apollo Family. Post treatment, our team checks to see whether you need any post-operative therapy, take a note of your medication, and make gentle fo

Patient Services

Language Interpretation
Cost estimation
Insurance & Billing Assistance

Plan your Trip

The hospital offers a complete range of 35 medical disciplines with strong focus the following centres of excellence: Cardiac Sciences, Neuro Sciences, Orthopedics, Cancer, Emergency Medicine and Solid Organ Transplant.

Testimonials

testimonials

Binti yangu alifanyiwa upasuaji wa kurekebisha ugonjwa wa scoliosis katika Hospitali za Apollo, Chennai. Hospitali ya...

...
Bi Ama, Nigeria
Nigeria
testimonials

Asante Apollo. Kwa matibabu bora niliyopata

...
Bi. Costa Rica
testimonials

Ufanisi niliopokea saa 3.00 asubuhi nilipowasili Apollo Chennai ulilinganishwa na huduma ya hoteli ya nyota tano....

...
Bi. Fatima Saad, Nigeria
testimonials

"Nimefurahishwa sana na hali ya mshikamano na uhusiano kati ya wafanyakazi wa idara mbalimbali, karibu kama...

...
Bi. Lady ADA Chukwudoze, Nigeria
Nigeria
testimonials

Bi Lilian alifika katika Hospitali ya Apollo Chennai kutoka Kenya kwa matibabu kufuatia ajali iliyosababisha kuvunjika....

...
Bi. Lilian, Kenya
testimonials

Ningependa kuzishukuru Hospitali za Apollo, madaktari wake na timu ya kimataifa ya huduma kwa wagonjwa kwa...

...
Bibi Katija, Mauritius

Frequently asked questions

You can schedule an appointment online at https://www.askapollo.com/ to schedule a medical appointment or Online Consultation at https://www.askapollo.com/online-doctors-consultation/ and learn more about the hospitals. Alternatively, you can fill in the form at our Ask Us section.

It is essential to provide thorough information about your health records, medical history, current medication, and so forth. If you are referred to Apollo Hospitals by a doctor in your residing country, it is recommended to bring along the contact details of the doctor to your scheduled appointment.

Yes, you can. You can contact our Apollo International Patients Centre or any of our locations directly, providing detailed information about the history of your health and treatment sought. We will help you coordinate and set up an appointment with an appropriate specialist.

Absolutely. Once you are briefed by the specialist, our Relationship Manager will provide you with a complete plan, approximating the length of your stay, costs, and necessary pre and post-treatment care packages.